För medarbetare

Har du medarbetare som inte mår bra och behöver krishantering eller någon att prata med ?  Du kanske har en medarbetare som inte fungerar i sin roll eller har hög sjukfrånvaro.

Målet med samtalen kan vara krishantering, behandling eller kartläggning av problemet och hur vi kan  gå vidare och vilka insatser som  kan behövas framåt.

För dig som chef

Behöver du ett bollplank eller handledning hur du ska utvecklas och må bra i din chefsroll ?  Då kan jag erbjuda chefshandledning.