KBT kognitiva och beteendeinriktad terapi är ett paraplybegrepp för flera olika metoder. Gemensamt för dessa är att det finns vetenskaplig forskning och bevis för att det fungerar och ger goda resultat. Samtalsmetoden präglas också av ett samarbete mellan klient och terapeut med ett stort fokus på respekt värme och ett personligt förhållningsätt. I KBT arbetar man också målfokuserat med klara mål vad samtalen ska leda till. Under paraplybegreppet KBT finns bland annnat metoder  så som , 

 • Schematerapi
 • MI motiverandesamtal
 • ACT acceptens and comitment therapy
 • Beteendeterapi med fokus på beteendet
 • Kognitivterapi med fokus på tankarna
 • Affektterapi med fokus på känslorna
 • Mindfullness

Vilka interventioner som används i terapin beror på problemets art och önskemål från klienten. Det vanliga är att metoder plockas av samtliga inriktningar i olika skeden i terapin.

Vad hjälper KBT för ?

Du kanske har gått vilse i dina tankar och känslor. Du märker att du hamnar i beteenden du inte vill. Du kanske känner dig orolig och ledsen ofta. Eller du har kanske hamnat i ett grubbleri du inte kan ta dig ur. Du kanske har varit med om någon svår livshändelse som påverkat dig starkt. Då kan det vara bra att få hjälp att med en samtalspartner reda ut och sortera och bearbeta  vad som är vad,  av tankar känslor och beteenden.

KBT har också goda resultat vid

 • Depression
 • Panikångest
 • Ångestproblematik
 • Fobier
 • Stress
 • Utmattnings depression
 • Sömnproblem
 • Tvångstankar
 • Sorg
 • Värk
 • Oro
 • Låg självkänsla
 • Kommunikations problem
 • Relationsproblem

Hur går det till ?

Terapiformen präglas av  samarbete mellan klient och terapeut.

Vi  kartlägger tillsammans vad som är problemet och terapins mål.  Utifrån vad som kommer fram formas en unik behandling för varje person. Hur länge behandlingen behöver pågå är också beroende av problemets art och uppkomst. Vi träffas för ett eller ett par samtal för att göra en kartläggning och utifrån om du känner att det känns bra så lägger vi upp en individuell behandling. Det går att komma lång på 10-15 samtal, men ibland behöver vi ses längre.  Det vanligaste är att man till en början ses en gång i veckan  för att sedan glesa ut samtalen.